Co to jest? Jak z tym żyć i nie zwariować?
czwartek Październik 19th 2017

Rosyjski cz. I

A więc zaczynamy…

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym. Posługuje się pismem zwanym grażdanką – graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania. Za twórcę cyrylicy uznaje się któregoś z uczniów Cyryla i Metodego. Pierwsze ślady użycia cyrylicy pochodzą z terenów wschodniej Bułgarii. Cyrylica używana współcześnie dla zapisu rozmaitych języków jest alfabetem częściowo zreformowanym i unowocześnionym w stosunku do wersji pierwotnej i nosi nazwę grażdanki. Cyrylica przyjęta została przez większość języków z terenu byłego ZSRR (wyjątkami były: estoński, gruziński, litewski, łotewski, ormiański), a także w językach: serbsko-chorwackim (w wariancie serbskim), bułgarskim, macedońskim i mongolskim (tylko w Mongolii). Po rozpadzie ZSRR w kilku jego byłych republikach następuje odwrót od alfabetów opartych na cyrylicy na rzecz alfabetów opartych na łacińskim: Azerbejdżan, Mołdawia (z wyjątkiem Naddniestrza), Turkmenistan, Uzbekistan.


W cyrylicy wyróżnia się wielkie i małe litery, jednak w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego różnią się one głównie wielkością, nie kształtem.

Wygląd klawiatury:

Plik:KB Russian.svg

Polecam stronę:
http://www.rosyjski.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/alfabet

gdzie można znaleźć ćwiczenia doskonalące naukę – w moim przypadku na razie alfabetu ;)

Komentuj